MENU
บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายหญ้าเทียม : ผู้เชี่ยวชาญ งานออกแบบสนามกีฬา รับเหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างสนามฟุตบอลหญ้าจริง

ครั้งที่แล้ว… เราได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแล้ว หลายคนก็สงสัยว่าแล้วถ้าสนามฟุตบอลหญ้าจริงล่ะ งบประมาณในการสร้างจะอยู่ที่เท่าไรกันนะ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ โดยเราเอาขนาดสนามยอดนิยมเหมือนเดิมครับ คือขนาด 30×50 จำนวน 2 สนาม ค่าใช้จ่ายจะมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

 

ค่าใช้จ่ายเราแบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเคยครับ คือ

1.รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุน                         2.รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 

โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างเลยครับ ส่วนความคุ้มค่าในการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้และ

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุน มูลค่า (บาท)
อาคารสำนักงานพร้อมห้องน้ำ ขนาด (6.6×42 เมตร) 1,500,000
ลานจอดรถขนาดพื้นที่ 1 ไร่ พร้อมไฟส่องสว่าง 480,000
สนามฟุตบอลชนิดหญ้าจริงขนาด 30×50 เมตร 2 สนาม ราคา ตรม.ละ 80 240,000
เงินมัดจำสัญญาค่าเช่าที่ดิน 600,000
อุปกรณ์สำนักงานและของตกแต่งบริเวณพื้นที่ 600,000
ตาข่ายล้อมรอบสนาม สูง 10  เมตร ทั้งหมด 3,840 ตรม.ราคา ตรม.ละ 45 172,800
เสาไฟความยาว 12 เมตร รอบสนาม 28 ต้น ราคาต้นละ 11,000 บาท 308,000
โคมไฟส่องสว่างรอบสนาม 20 ดวง ราคาโคมละ10,000 บาท 200,000
รวมเงินลงทุน 4,100,800
รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปี มูลค่า

(บาท / ปี )

ค่าเช่าที่ดิน 4 ไร่ (50,000 บาท/เดือน) 600,000
ค่าดูแลรักษา / สัญญาดูแลรักษา (35,000บาท/เดือน) 420,000
เงินเดือนพนักงาน (48,000 บาท/เดือน) 576,000
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ค่าไฟฟ้า 15,000 บาท/ค่าน้ำ 1,000 บาท/ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท) 204,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าอินเตอร์เน็ต 3,000 บาท/ค่าประชาสัมพันธ์ 30,000บาทต่อปี) 66,000
รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 1,866,000

สอบถามรายละเอียด LINE : SENEE1234