MENU
บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายหญ้าเทียม : ผู้เชี่ยวชาญ งานออกแบบสนามกีฬา รับเหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน

ข้อกำหนดในการใช้สนามหญ้าเทียม

ข้อกำหนดในการใช้สนามหญ้าเทียม
• รักษาความสะอาดของสนามเสมอ
• ห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สนามหญ้าเทียม
• ห้ามรถยนต์หรือเครื่องจักรหนักทำงานบนพื้นสนาม
• หากเกิดความเสียหายกับสนามหญ้าเทียม ควรแก้ไขทันที การทำความสะอาด และบำรุงรักษา
• ควรทำความสะอาดสนามทุกครั้งหลังการใช้งาน
• ควรปัดทำความสะอาดใบหญ้าด้วยแปรงสำหรับสนามหญ้าเทียม ทุก 2 สัปดาห์
• ควรเติมทราย และเม็ดยางทุกเดือน หรือเมื่อมีการใช้ สนามอย่างหนัก
• ควรล้างฝุ่นบนพื้นสนามด้วยน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งสกปรก
• ของเหลว เช่น น้ำผลไม้, นม, ice cream สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำสะอาด
• คราบน้ำมันเช่น น้ำยาขัดรองเท้า, lotion, หมึกปากกา สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• รอยสกปรกจาก เทียนไข, ยางไม้ สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• คราบสกปรกจากเชื้อรา หรือ เชื้อราน้ำค้าง ใช้ ไฮโดร เจนเปอร์ออกไซด์ 1% เช็ดออก ข้อห้ามในการใช้สนาม
• ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ ในพื้นที่สนาม
• ไม่อนุญาติให้ทิ้งหมากฝรั่ง และน้ำผลไม้
• ไม่อนุญาติให้รถยนต์ หรือเครื่องจักรหนัก ทำงานบนพื้นสนาม
• ไม่อนุญาติให้สวมรองเท้าที่มีปุ่มเหล็ก แหลม
• ไม่ควรใช้สารเคมีในการทำความสะอาด หรือยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง ในพื้นที่สนามsildalis 120


สอบถามรายละเอียด LINE : SENEE1234