MENU
บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายหญ้าเทียม : ผู้เชี่ยวชาญ งานออกแบบสนามกีฬา รับเหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน

ปัจจัยที่สำคัญตามที่ได้กล่าวในแรกเริ่ม

ปัจจัยที่สำคัญตามที่ได้กล่าวในแรกเริ่มคือ
วัตถุดิบที่นำมาผลิตจะต้องดี (Material) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ Polyethylene (PE) เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% เพราะมีความทนทาน ไม่เกิดฝุ่น ไม่อมความร้อนและไม่แข็งตัวเวลาเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บาด และควรเป็นพลาสติกที่สังเคราะห์ใหม่ มิใช่ Recycle ซึ่งในผลิตภัณฑ์จากยุโรปจะไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกrecycle ในการนำมาผลิตหญ้าเทียม ด้วยเหตุผลจากความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งาน แต่พบว่าในประเทศจีน ยังไม่ได้กำหนด ทำให้หญ้าเทียมจากประเทศจีน มักไม่ได้ใช้ PE 100% ในการผลิต หรือมีการนำพลาสติกเก่ามา recycle เพื่อลดต้นทุนในเกือบทุกโรงงาน

รูปแบบในการผลิตเส้นใย (Yarn Appearance) คือลักษณะใบหญ้า หากใบหญ้าที่มีลักษณะใบมีความใหญ่ หรือเป็นแกนเดี่ยว (มักพบในหญ้าประเภท Fibrillate) จากผลการทดสอบต่อการใช้งานของผู้เล่นจาก Labosport ของFIFA จะพบว่า มีโอกาสในการบาดเจ็บและระคายเคืองได้มากกว่าต่อผิวหนังของผู้เล่น จึงทำให้หลายประเทศไม่ได้รับความนิยมการเลือกใช้ใบหญ้าประเภทนี้แล้ว

และความแข็งกระด้างของใบหญ้าเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ก็มีผลสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหญ้าเทียม เมื่อมีความแข็งมากก็จะมีแรงเสียดทานกับผิวหนังมากด้วยเช่นกัน(หญ้าเทียมภาย หลังติดตั้งจะยิ่งเพิ่มความแข็งเข้าไปอีก เพราะinfill เม็ดทรายและเม็ดยางที่ต้องโรยเข้าไป) ทั้งนี้การเลือกหญ้าเทียมโดยการสัมผัสก่อนการติดตั้งก็สำคัญ ถ้าใบหญ้าตัวไหนที่แข็งกระด้าง สามารถสังเกตได้เมื่อลองสัมผัสเวลาที่ผู้ขายนำสินค้ามาให้เลือก ถึงแม้จะมีเหตุผลที่ทำให้หญ้าทน แต่ถ้าทนแล้วบาดเจ็บ ผู้เล่นไหนจะมาใช้บริการ…sildalis dosage


สอบถามรายละเอียด LINE : SENEE1234